Dzień Nauczyciela w Polskiej Szkole im. gen. Kazimierza Pułaskiego

Uczyć powinny tylko jednostki dzielne. Uczyć powinni tylko ci, którzy kochają młodych. Nauczanie jest powołaniem. Jest w nim tyle samo z poświęcania się, co w kapłaństwie. Jest to pragnienie tak głęboko zakorzenione i tak nieuniknione jak geniusz, który kieruje losem wielkiego artysty. Jeśli więc ktoś nie ma względu na człowieczeństwo, jeżeli nie ma miłości dla istot żyjących, wizji kapłana i artysty, nie wolno mu uczyć.
Pearl S. Buck

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, to święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów i innych pracowników oświaty, które obchodzimy od 1972 roku. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 roku. Komisja Edukacji Narodowej (KEN) to pierwsze w Europie ministerstwo szkolnictwa, które miało na celu reformę oświaty.
Dzień Nauczyciela obchodzony jest niemal w większości państw na świecie, na przykład w Brazylii – 15 października, w Chinach – 10 września, w Hiszpanii 27 listopada, w Indiach – 5 września, w Meksyku – 15 maja, a w Polsce – 14 października. Jest to święto, które chętnie obchodzą, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, bo to dzień wyjątkowy dla jednych i drugich.
W Polskiej Szkole im. gen. Kazimierza Pułaskiego Dzień Nauczyciela obchodzono 19 października. Uroczystości rozpoczęły się akademią, podczas której Dyrekcja i Zarząd Szkoły podziękowały całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracyjnym za wytrwałość w pełnieniu misji nauczycielskiej oraz kształtowanie umysłów i serc młodych ludzi. Dopełnieniem życzeń były symboliczne róże oraz słodkości. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne oraz gry na instrumentach, dziękując w ten sposób nauczycielom za trud włożony w ich edukację. Występy uczniów bez wątpienia uświetniły i ubarwiły ten wyjątkowy dzień. Scenariusz akademii został przygotowany przez nauczycieli tejże szkoły: panią Bożenę Kargol-Chomiczewski i pana Wiesława Sawickiego Na zakończenie grono pedagogiczne zaproszono na lunch, przygotowany przez Zarząd Szkoły, a wszystkim dzieciom wręczono słodkie upominki. Wszyscy mają nadzieję, że inicjatywa będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Agnieszka Oskiera

Zdjecia: Agnieszka Dobrzycki