Egzamin certyfikowany z języka polskiego – 05.01-02-10

Egzamin certyfikowany z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców oraz osób na stałe mieszkających poza granicami Polski jest urzędowym i oficjalnym poświadczeniem znajomości języka polskiego.
Egzamin zdaje się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jest Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest on oficjalnym i uznawanym dokumentem poświadczającym znajomość języka przez polskie uczelnie oraz uznawanym świadectwem we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Certyfikat ten jest bardzo istotnym dopełnieniem nauczania w sobotnich szkołach polonijnych. Jego posiadanie pomaga w uzyskaniu dodatkowych godzin kredytowych na uczelniach amerykańskich za znajomość języka obcego. Certyfikat to niezbędny dokument dla kandydatów udających się na studia do Polski. Jest on traktowany jako świadectwo w placówkach wymagających udokumentowania znajomości języka polskiego.
Egzaminy odbywają sie na trzech poziomach: podstawowym (B1), średnim ogólnym (B2) i zaawansowanym (C2).
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz dokonały rejestracji. Obecnie można zarejestrować się na stronie internetowej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/ lub w biurze Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego.
W metropolii chicagowskiej egzamin ten odbył się już po raz piąty. W tym roku miał on miejsce w Loyola University Chicago.
Wstrzymanie ruchu lotniczego nad Europą, ze względu na zagrożenie pyłem wulkanicznym spowodowało przesunięcie terminu egzaminów. Pierwotnie miał odbyć się w dniach 17 i 18 kwietnia 2010 roku. Ostatecznie uczniowie byli egzaminowani w dniach 1 i 2 maja.
Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna trwała 4 godziny natomiast część ustna to około 20 minut zarezerwowane dla każdego zdającego.
Uczniowie Polskiej Szkoły im. gen Kazimierza Pułaskiego już po raz trzeci podjęli się trudu egzaminacyjnego. W tym roku sześciu uczniów klasy maturalnej zdawało egzamin certyfikowany. Są to: Anna Ciupiński, Aneta Boduch, Angelica Purpura, Patrycja Radoń, Natalia Tomczyk. Uczniowie ci przystąpili do egzaminu na poziomie – B2. Natomiast Wiktoria Kopera zdawała egzamin na najwyższym poziomie – C2.
Wyniki będą znane dopiero w czerwcu. Trzymamy kciuki za naszych uczniów.

Agata Kopacka