Konkurs historyczny 2014

Na przełomie kwietnia i maja 2014 roku odbył się po raz pierwszy w szkole im. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights konkurs historyczny. Wzięli w nim udział uczniowie klas 5-8 oraz I i II liceum.Konkurs podzielony został na dwa etapy w 5 grupach wiekowych:1 grupa klasy 5a i 5b, 2 grupa klasa 6a, 3 grupa klasa 7a, 4 grupa klasa 8a, 5 grupa klasy I i II liceum.

Pierwszym etapem konkursu był test wielokrotnego wyboru, który zawierał innej treści pytania historyczne dla poszczególnych grup wiekowych. Miał on na celu sprawdzenie wiedzy historycznej uczniów z uwzględnieniem epok opracowywanych na lekcjach historii w roku szkolnym 2013/ 2014. Testy zostały przygotowane w oparciu o podręczniki „ Historia Polski” Witolda Bobińskiego wykorzystywane na lekcjach historii. Aby zakwalifikować się do drugiego etapu uczniowie musieli napisać test i uzyskać największą ilość poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście. Za przygotowanie uczniów do konkursu odpowiedzialni byli nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych klasach. Nauczyciele również oceniali testy i typowali trójkę uczniów, którzy przechodzili do drugiego etapu: prezentacji multimedialnej tzw. Power Point.

Do półfinału konkursu historycznego zakwalifikowało się 20 uczniów. W drugim etapie półfinaliści z poszczególnych grup wiekowych otrzymali do wyboru po dwie postacie historyczne charakterystyczne dla epoki omawianej na lekcjach historii. Po wybraniu jednej z nich, przygotowywali w domu prezentacje i przedstawiali ją w klasie w dniu finału. Komisja składająca się z nauczycieli poszczególnych grup wiekowych i dyrekcji szkoły wyłoniła zwyciężców konkursu.Wśród laureatów znalazło się siedemnastu uczniów, którzy przygotowali najciekawsze prezentacje.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęli:
Julia Miezal kl.5a, Peter Pawluczuk kl. 5b, Abigail Kulis i Katarzyna Puc kl.6a, Benjamin Kulis kl.7a,
Karolina Blachowska kl.8a, Robert Raszewski kl. I LO, Kamila Czachorowski kl. II LO

Drugie miejsce:
Ewelina Gal i Olivia Markowicz kl.5a, Aleksandra Dabkowski i Mikołaj Biernadski kl.5b,
Joanna Piotrowski i Alexandra Milkowski kl.7a, Jakub Kacała kl.8a, Piotr Cabaj kl. II LO

Trzecie miejsce:
Mateusz Filipkowski kl.II LO

Elżbieta Lech
Zdjęcia: Jola Plesiewicz