Matura 2016

Matura ujawnia prawdę o uczniu – pokazuje kim jest i jak wykorzystał czas. Egzaminy matu-ralne  – pisemny i ustny –  potwierdziły opinie, że tegoroczni maturzyści prezentują naprawdę wysoki  poziom.  Proces  edukacyjny  przebiegał  bez  żadnych  zakłóceń.  Sprzyjał  mu  fakt, że maturzystów  była  mała  grupa  ( siedem osób ),  każdy mógł więc skorzystać z lekcji  dużo i – okazało się na maturze – skorzystał. Ciężko pracowali cały okres szkolny, teraz zebrali słodkie owoce swoich wysiłków. Jako wychowawca klasy mogę z ręką na sercu powiedzieć z ogromną satysfakcją i radością, że Szkoła Polska im. Gen. Kazimierza Pułaskiego posyła w świat grupkę swoich absolwentów świetnie obeznanych z językiem i polską kulturą.

Matura ujawnia również prawdę o szkole. Przeprowadzenie matury jest – wbrew pozorom-niemałym  wysiłkiem  organizacyjnym.  Zestroić poszczególne  elementy  polonijnej szkoły  tak,  by wszystkie  wybrzmiały w samym dniu zdawania matury i by maturzyści odczuli konieczny dla nich komfort – to duża sztuka. Z podziwem patrzyłem na „szkolną machinę”, która funkcjono- wała w sposób imponujący. Zauważyli to i docenili uczniowie – „zdawało się tak fajnie!” Dobrze, że uczniowie nie będą wspominać matury jako ostatniego koszmaru z całej serii horrorów po -lonijnej szkoły, ale jako wydarzenie, które  dowartościowało ich  kilkunastoletni wysiłek zdoby- wania polskiego świata.

„Za rok znów matura!” – słowa, którymi próbowaliśmy, żartobliwie oczywiście, straszyć nie-których leniwie usposobionych uczniów, przesyłamy teraz do klasy II licealnej. Matura nadcho-dzi! Czas się budzić z licealnej drzemki…

 

Tekst: Stanisław Wolsza