Pasowanie na ucznia

W sobotę, 16 listopada 2013 roku w Polskiej Szkole im. Gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights, IL odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.
Wzięło w niej udział 38 dzieci, które w obecności swoich koleżanek i kolegów, rodziców i przyszłych nauczycieli złożyły uroczyste ślubowanie.
W czasie tej ceremonii przyjmowani w poczet uczniów szkoły zobowiązali się do: bycia dobrym uczniem, dbania o honor swojej szkoły i klasy oraz służenia pomocą słabszym.
Pasowania na ucznia dokonały: dyrektor szkoły – Agata Michałkiewicz i wychowawczyni klas pierwszych „a” i „b” .
Obie panie nowoprzyjętym w poczet szkoły uczniom złożyły gratulacje oraz życzenia wytrwałości i sukcesów w nauce.
Po części oficjalnej pierwszoklasiści po raz pierwszy wystąpili w przygotowanym przez siebie programie artystycznym.
Na tle pięknie udekorowanej biało- czerwonymi kwiatami sali młodzi artyści recytowali wierszyki i śpiewali piosenki.
Dumni ze swoich pociech rodzice nagrodzili ich wspaniały występ gromkimi brawami.

Jola Plesiewicz
Zdjęcia: Dariusz Pilka