Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej

W dniu 23 listopada 2019r. rotę uroczystego ślubowania wypowiedziało 43 uczniów klas pierwszych Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego.
Był to niezwykle wyjątkowy dzień, nie tylko dla uczniów, ale również ich nauczycieli, rodziców, dziadków i rodzeństwa.
Oficjalną część tego wydarzenia poprowadziła uczennica klasy 7a – Karolina Starczyńska, a część artystyczną przygotowały wychowawczynie: pani Urszula Łątka i Ewa Belicki. W trakcie występu pierwszoklasiści pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po programie artystycznym odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego najmłodsi zobowiązali się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, dbać o dobro szkoły, a swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i nauczycielom.
Wraz z uczniami, uroczyste śluby złożyli też rodzice, przyrzekając być wspaniałymi rodzicami.
Centralnym punktem ślubowania było złożenia przyrzeczenia i dotknięcie wielkim, niebieskim ołówkiem ramienia każdego dziecka przez dyrektor szkoły, panią Agatę Michałkiewicz. Następnie każdy uczeń zostawił odcisk paluszka przy swoim imieniu i nazwisku widniejącym pod rotą ślubowania w kronice szkolnej. Mali bohaterowie tejże uroczystości otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez rodziców. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, w radosnym nastroju wszyscy usiedli do poczęstunku przygotowanego przez zarząd szkoły.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy mnóstwa radości i satysfakcji oraz samych najlepszych stopni! Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przyczynili się swoją pomocą do organizacji tej uroczystości.

Zdjęcia: Agnieszka i Chris Dobrzycki