Spotkanie z Panią Zofią Biernadską

21 marca 2015r. Polska Szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego miała zaszczyt i przyjemność gościć po raz kolejny w swoich progach Panią Zofię Biernadską, weterankę II Wojny Światowej i zesłańca łagrów sowieckich. Pani Zofia podczas swojej multimedialnej prelekcji zatytułowanej „ Z łagrów do wojska” w niezwykle interesujący i wzruszający sposób opowiedziała o sobie i losach innych ludzi wywiezionych w latach 1940-1941 w głąb Związku Sowieckiego. Przedstawiła również okoliczności, w jakich wstąpiła do tworzonej przez Gen. Andersa Armii Polskiej i jaką funkcję pełniła w wojsku. Nakreśliła słowami obraz bitwy o Monte Cassino, jednej z najbardziej bohaterskich, krwawych i zaciętych bitew II Wojny Światowej, w której szczególnym męstwem, odwagą i gotowością do złożenia ofiary z własnego życia wykazał się żołnierz polski. Pani Zofio serdecznie dziękujemy za interesującą lekcję historii !!!

Tekst: Elżbieta Lech
Zdjęcia: Jola Plesiewicz