Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej – 05.15.10

Dzień 15 maja 2010 roku w naszej szkole był dniem bardzo wyjątkowym.
W tym dniu dzieci z klasy drugiej  przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.
Było to wydarzenie szczególne dla  całej naszej szkolnej społeczności, ponieważ przeżywaliśmy to radosne spotkanie dzieci z Panem Jezusem po raz pierwszy w naszej szkole.
Pierwsza Komunia Święta ma wielkie znaczenie w życiu duchowym dziecka i jego rodziny.
Dzieci przez dwa lata uczęszczały na katechezę i przygotowywały się na spotkanie z Panem Jezusem w Sakramencie Eucharystii.  Dzieci pilnie studiowały Pismo Święte, uczyły się katechizmu,
wielbiły Pana Boga śpiewem i modlitwą, uczestniczyły we Mszach Świętych. Po długich przygotowaniach dzieci były gotowe wyznać miłość Panu Jezusowi i zaprosić Jego do swoich serc.

***** Dziś Pan Jezus w Hostii ukryty
do swych dzieci przychodzi z ołtarza
po raz pierwszy serc naszych dotyka
łaską swą i miłością obdarza *****

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w Parafii Św. Rozalii.
Mszę Świętą celebrował Ojciec Bazyli Cendrowicz –proboszcz i  Ojciec Bogdan Olzacki- wikary. Dzieci pierwszo-komunijne  pełne radości i skupienia po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy Świętej. Pięknie czytały czytania, modliły się wspólnie słowami modlitwy wiernych. W procesji z darami przyniosły do ołtarza świece, kwiaty, chleb, winogrona, wino i hostie.
Śpiewem i recytacją wierszy dzieci wyraziły swoją miłość Panu Jezusowi. Podziękowały rodzicom, księżom i nauczycielom.

***** Jezu Najsłodszy Ojcze i Panie
dziś moje pierwsze z Toba spotkanie
przyjmij w ofierze me serce małe
by Cię kochało przez życie całe. *****

To była wspaniała uroczystość…..wszystkim za wszelkie dobro: BÓG ZAPŁAĆ!

Jolanta Kłopotowska

Zobacz galerię: