Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej

12 grudnia 2020 r. w Polskiej Szkole im. gen. K. Pułaskiego odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Wzięli w niej udział rodzice pierwszoklasistów, wychowawczynie klas pierwszych oraz pani dyrektor i przedstawiciele zarządu szkoły. Pani dyrektor Agata Michałkiewicz powitała wszystkich zebranych, a wiceprezes szkoły, pan Krzysztof Popiełuszko złożył pierwszoklasistom życzenia. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne po których nastąpił moment pasowania. Pierwszoklasiści na sztandar szkoły ślubowali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, kochać ojczyznę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i pamiątkowe plecaczki wypełnione prezentami. Najmłodsi uczniowie szkoły oraz ich rodzice zostali tez zaproszeni na słodki
poczęstunek.
Naszym Pierwszakom życzymy wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy oraz wspaniałych przeżyć w szkole i niezapomnianych wspomnień. Serdecznie dziękujemy wychowawczyniom klas pierwszych, pani Teresie Dobosz i Lilli Kazimierskiej-Kulis za wspaniale przygotowanie dzieci
oraz zarządowi szkoły za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej ważnej szkolnej uroczystości.

Zdjęcia: Agnieszka i Chris Dobrzyccy