Warsztaty metodyczne – 10.24-25.09

W dniach 24-25 października 2009r. nauczyciele naszej szkoły wzięli udział
w warsztatach metodycznych poświęconych nauczaniu języka polskiego poza granicami kraju prowadzonych przez pracowników dydaktycznych Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie – mgr Jolantę Studzińską i dr Grażynę Wiśniewską .Podczas zajęć przedstawione zostały możliwości wykorzystania tekstów literackich w doskonaleniu sprawności językowych dzieci w młodszym wieku szkolnym . Na podstawie „Legendy o smoku wawelskim”,  tradycji
i obrzędów  Świąt Wielkanocnych  zaprezentowano wiele ciekawych ćwiczeń, zabaw i gier dydaktycznych. Tematem w klasach starszych były sposoby pracy
z tekstem literackim. Ćwiczenia odbywały się na przykładach tekstów Adama Mickiewicza, Jana Twardowskiego, Wisławy Szymborskiej.
Naszą szkołę reprezentowały Panie:  Anna Chuchacz, Bożena Szewczyk, Barbara Cieślak, Lucja Szeliga, Alicja Kuklińska, Jolanta Plesiewicz i Ewa Wejda.
Panie bardzo dobrze bawiły się zasiadając ponownie jako studentki w szkolnej ławie, a pomysły z warsztatów będą pewnie wkrótce wykorzystane podczas nowych ciekawych lekcji.

Barbara Cieślak

Zobacz galerię: